Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

mayamar
Rozczarowanie jest ze swej natury czymś raczej pozytywnym - jest zdjęciem czaru, odczarowaniem, momentem, w którym spoza polukrowanej fikcji i fałszywych wyobrażeń wyłania się naga prawda o tym, jak jest naprawdę, i o tym, co jest. Tyle tylko, że ja na tę prawdę wcale nie byłam gotowa
— Agnieszka Szpila, 'Łebki od szpilki'
3787 44f8
Reposted fromAmericanlover Americanlover viacalaverite calaverite
mayamar
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viafelicka felicka
mayamar
1693 fbf3
mayamar
4199 1bf0
mayamar
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
mayamar
4120 f0a4
mayamar

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

Reposted fromte-quiero te-quiero viacalaverite calaverite
mayamar
Kocham zwykłych, prostych ludzi. Prostych w relacjach, prostych we wszystkim, którzy nie boją się głupio wyglądać, nie boją się palnąć jakiejś bzdury.
W towarzystwie takich ludzi, możesz się otworzyć, ponieważ podświadomie wiesz, że nie masz przed kim się popisywać.
Bo tu sami swoi.
Kiedyś zrozumiemy, że zewnętrzny blask jest niczym w porównaniu do wewnętrznego piękna. Ponieważ, to co jest ładne na zewnątrz, pozostaje ładne do pierwszego deszczu. A to co jest w środku, płonie zawsze.
Nawet, jeśli tlą się tylko malutkie okruszki.
Wystarczy lekki podmuch, żeby wzniecić żar.
Kiedyś zrozumiemy, że dobroć, delikatność, czułość i troska, to przejaw wewnętrznej siły, a nie słabości..
Kiedyś na pewno zrozumiemy...
— ?
Reposted fromnatelle natelle

February 16 2018

mayamar
1568 974f 500

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viacalaverite calaverite
mayamar
8342 dfc8 500
mayamar
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viacalaverite calaverite
mayamar
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromavooid avooid viacalaverite calaverite
mayamar
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
6666 cc83 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
mayamar
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
6908 c911
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
mayamar
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaescapism escapism
mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl