Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2017

mayamar
5144 971c 500
Reposted fromfatu fatu viawarkocz warkocz
mayamar
1688 9311
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawarkocz warkocz
mayamar
6761 c143 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar
logotypy polskich województw i ich stolic
Reposted fromppiotrus ppiotrus viawarkocz warkocz
mayamar
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viazabka zabka
mayamar
3121 749f
Reposted fromviolethill violethill viazabka zabka
3338 b4f2 500

embarkmants:

Joshua Tree

Reposted fromkimik kimik viafelicka felicka
mayamar
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą nie pierwszy raz.
— Paulina Żurek
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa

January 17 2017

2780 a8ad 500

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1 photo: centralny.info

Reposted fromdereizm dereizm viamaardhund maardhund
mayamar
Czy to co dzieje się wewnątrz, widać na zewnątrz? Ktoś ma wielki płomień w duszy, ale nikt nie przychodzi się przy nim ogrzać; przechodnie widzą tylko nikły dym, unoszący się z komina i idą dalej swoją drogą.  Co zatem robić? Podtrzymywać ten ogień w sobie, czekać cierpliwie- ale z jaką niecierpliwością- aż nadejdzie godzina, gdy ktoś zechce przyjść, usiąść przy tym ogniu, pozostać? 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viamaardhund maardhund
mayamar
5720 36bc 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamaardhund maardhund
mayamar
6516 a186
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawarkocz warkocz
mayamar
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
mayamar
9036 160e
Reposted fromgreens greens viawarkocz warkocz
mayamar
3033 08e5
Reposted fromusual usual viaAmericanlover Americanlover
mayamar
8651 92af 500
Zulczykjakub2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viazabka zabka
mayamar
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć.
— C. S. Lewis
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazabka zabka
mayamar
Najtrudniej jest przeżyć następne pięć minut. Życie - to jest następne pięć minut. A jednak robimy wszystko, żeby o tym nie myśleć. Plany, nadzieje, lęki - dotyczą przyszłych tygodni, miesięcy, lat, a nawet dziesięcioleci. W nich wyłącznie żyjemy, czyli nie żyjemy, ale wyobrażamy sobie życie. Ze strachu przed następnymi pięcioma minutami? Czy z nudów? Bo następne pięć minut prawie zawsze jest bardzo nieefektowne. Najczęściej trzeba coś przełożyć z miejsca na miejsce, a potem z powrotem na to samo miejsce, wstać, usiąść, zareagować. A jednak nie ma innego życia, tylko najbliższe pięć minut. Reszta to wyobraźnia. (Chyba że wyobraźnia jest życiem. W takim razie odwołuję wszystko). Taka jest prawda.
— Sławomir Mrożek
Reposted frommzem mzem viazabka zabka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl