Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

mayamar
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość
mayamar
znowu się kurwa zakochałam i po chuj mi to...
mayamar
Jeśli chcesz się rozwijać, skazujesz się na to, że zawsze będziesz czuć się gorzej od innych. Że zawsze musisz kogoś gonić. Że zawsze będziesz wchodzić do taczki i zawsze będziesz musieć przełamywać swój strach.
— pokolenieikea
mayamar
mayamar
Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak… Tęskno? Smętnie? Nie wiem.(…) Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa

October 23 2016

mayamar
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
mayamar
Czekanie nie musi być wcale żałosnym uczuciem. Możemy traktować je jako dodatkowy czas, który nam przyznano i cieszyć się, że się go ma. Nie musisz czekać całym sobą. Czekając można równolegle przygotowywać się na to, na co czekamy, zmienić coś i wiesz co? Równolegle do czekania można też po prostu żyć. 
mayamar
5925 6d99
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamyzone myzone
mayamar
mayamar
9453 1050 500
mayamar
3497 7852 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viaAmericanlover Americanlover
mayamar
5757 a648 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
mayamar
mayamar
0208 04ff 500
Reposted fromzrazik zrazik viamyzone myzone

October 22 2016

5466 0bdf
mayamar
0281 2226
i chciałabym nie być ale jestem
mayamar
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted fromrobcochcesz robcochcesz viamyzone myzone
mayamar
Myślę, że każdy pragnie mieć kogoś komu może opowiadać rzeczy mało ważne, że w drodze do domu widział małego kotka, a w pracy posłodził dwa razy herbatę, że ulubione lody nie smakowały dziś tak jak zawsze, a włosy ułożyły się nadzwyczaj dobrze. Potrzebuję też kogoś kto mi to opowie, kto będzie wiedział, że to dla mnie ważne, że chcę go poznawać codziennie, coraz bardziej, chcę słuchać jego codziennych bzdur. I jeszcze chciałabym wiedzieć jak przytula. Jak to jest, kiedy przyciąga mnie do siebie i okrywa swoimi ramionami bez zamiaru puszczać.
Reposted fromchocoway chocoway viamyzone myzone
mayamar
Zawsze miło usłyszeć, że ktoś za tobą tęsknił. Że mu ciebie brakowało.
— 27.09.2014
Reposted fromnotforgetme notforgetme viamyzone myzone
mayamar
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl