Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

5670 c34d

fyeahbengalcats:

Charcoal Bengal

Reposted frommeulin-leijon meulin-leijon viasznur sznur
mayamar
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viasznur sznur
mayamar
1893 22eb
Reposted fromdingens dingens viamyzone myzone
mayamar
5079 eb11 500
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasznur sznur
mayamar
Zobaczysz, jeszcze ci dziś przejdę przez myśl.
— Świetlicki
mayamar
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
mayamar
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viana-zakrecie na-zakrecie
mayamar
8396 8219

February 21 2017

mayamar
mayamar
Chciałbym zabłądzić palcem na twym ciele. Tak długo, nim nie wskażesz mi drogi do Ciebie.
mayamar
Reposted bybvdhope24tgssoulwaxaanisioweckisbackekatierinasaxnrinahoutkapaKaviahbanshecocciuellamidnightloverzupacebulowaCarrionarnyourhabitsadpornGoldenHareRekrut-KjazonatagauaremyheaventhesilenceofthealcoholicCharmaquestNemesis86abstractionnohsunbeamfpletzderletzteschreikarrolkawalkingchaosindygokeriolaennahsleepingtytekselen34babyjane

February 20 2017

mayamar
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viamisery misery
mayamar
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viamisery misery
mayamar
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
Reposted fromnekomimi nekomimi viamisery misery
mayamar
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viamisery misery
mayamar
2156 f2f6 500
mayamar
warszawskie zakątki
mayamar
Reposted fromoll oll viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
mayamar
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viana-zakrecie na-zakrecie
mayamar
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl