Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

mayamar
Za często chcemy tego, czego nie możemy mieć. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może rujnuje nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy. W punkt.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viacalaverite calaverite
mayamar
1434 ca2c
Reposted fromsarazation sarazation viafelicka felicka
mayamar
2598 b4a0 500

November 19 2017

mayamar
Za często chcemy tego, czego nie możemy mieć. Pragnienia łamią nam serce, męczą nas. Pożądanie może rujnuje nam życie. Ale jeśli chodzi o pragnienia, najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.
— Chirurdzy. W punkt.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla viacalaverite calaverite
mayamar
8464 1896
mayamar
3865 f39b
Reposted fromloveandsex loveandsex viamyzone myzone
5331 08ef
mayamar
0611 5c51
Reposted fromcountingme countingme viamyzone myzone
mayamar
5429 2735
Reposted frommononok mononok viamyzone myzone
mayamar
7553 2116
Reposted fromDisneyPrincesses DisneyPrincesses viamyzone myzone
mayamar
mayamar
2091 aa1b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viafelicka felicka
mayamar
5497 e2d0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viatea tea
mayamar
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadreamadream dreamadream
mayamar
0514 166e 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadreamadream dreamadream
mayamar

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
mayamar
0483 ef28 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadreamadream dreamadream
mayamar

November 17 2017

mayamar
Michał Kellen "Arytmie życia"
mayamar
2156 c140
Reposted fromMiziou Miziou viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl