Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2016

mayamar

(...)
noc bezsensowna i bezsenna.
Oddałbym pięć minut życia i dwie piosenki
za dwadzieścia lat szczęścia dla niej, ale nigdy nie potrafiłem
przeprowadzać udanych transakcji.

— Jacek Podsiadło
mayamar
4890 6636
czas zmienia podejście.
Reposted fromnivea nivea viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
5454 0bd9
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamyzone myzone
mayamar
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
mayamar
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"

December 03 2016

mayamar
Więc prawdopodobnie zawsze będziesz przyspieszał mój puls.
mayamar
4562 e6fa 500
Reposted fromcolourme colourme viawarkocz warkocz
mayamar
Zawsze podobają nam się ci, którzy są w pewien sposób niedostępni. (…) Im jest ktoś trudniejszy do zdobycia, tym bardziej jest pociągający.
mayamar
8300 ffd1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
  Nie czekaj na wzajemność 
  telefon i róże 
  gdy ciebie nie chcą 
  nie piszcz nie szlochaj

  najważniejsze przecież że ty kogoś kochasz

  czy wiesz 
  że łzy się śmieją kiedy są za duże

— Jan Twardowski
Reposted fromrudazolza rudazolza viacalaverite calaverite
mayamar
Reposted frombluuu bluuu viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
Reposted frombluuu bluuu viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
8104 a469
Reposted fromlovemystery lovemystery viacalaverite calaverite

December 02 2016

mayamar
6319 083e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
mayamar

Byłem przygotowany, ale boli nadal.

— Hiro Fujiwara
mayamar
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
mayamar
8820 dcef 500
Reposted fromoll oll viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
6243 925c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
mayamar
5081 8d60
Reposted fromcalifornia-love california-love viawarkocz warkocz
mayamar
Reposted frombluuu bluuu viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl