Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

4624 a182

introvertunites:

If you’re an introvert, follow introvertunites.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viacalaverite calaverite
mayamar
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viacalaverite calaverite

April 24 2017

mayamar
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz

April 23 2017

mayamar
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie.
— Katarzyna Nosowska
mayamar
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
mayamar
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viaanorexianervosa anorexianervosa
2978 d1c0 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viafam fam
mayamar
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
8191 c560
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
4735 5424
Reposted frompesy pesy viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 22 2017

mayamar
6966 6b95
Reposted fromcgmichi cgmichi viafantasmagorie fantasmagorie
2259 a985

sihlvers:

eccellent:

apply : 165K FAVES | QUEUE LIST

s i h l v e r s
Reposted fromtosiaa tosiaa viacalaverite calaverite
mayamar

April 21 2017

2292 2e1d
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaescapism escapism

April 20 2017

mayamar
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl