Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2016

mayamar
6774 f28b
Reposted fromblakablaka blakablaka viatea-roses tea-roses
mayamar
chciałoby się zadzwonić i powiedzieć: przyjedź, przytul i pozwól zasnąć w swoich ramionach.
Reposted fromnotenough notenough viaAmericanlover Americanlover
mayamar
Reposted frombluuu bluuu viaAmericanlover Americanlover
mayamar
4827 b475 500
Jakub Żulczyk "zrób mi jakąś krzywdę"
mayamar
this is important information for us plebeians
Reposted frommae mae viaAmericanlover Americanlover
mayamar
5067 c814 500
Reposted fromzusnA zusnA viasznur sznur
mayamar
Trzymaj dystans, maleńka. Cokolwiek się zdarzy nie pozwól, by Cię złamało. Możesz się bać, masz prawo, ale nie pozwól sobie upaść. 
— nigdy
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viazabka zabka
mayamar
3664 783f
Reposted fromcaraseen caraseen viazabka zabka

September 24 2016

mayamar
mayamar
Bądźmy podróżnikami po ludzkich oczach. Szukajmy w nich dobrych adresów.
— Kaja Kowalewska
2195 16cf 500
mayamar
mayamar
Muszę zebrać wszystko to, co o sobie wiem i wokół tej wiedzy jakoś zaplanować sobie życie.
— William Wharton, "Ptasiek"
Reposted fromcudoku cudoku viaAmericanlover Americanlover
mayamar
mayamar
Pogódź się z przeszłością.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAmericanlover Americanlover
mayamar

September 23 2016

mayamar
mayamar
Bo ja się wtedy nawet starałam pilnować, żeby nie zajść w złudzeniach za daleko, żeby w pewnym momencie nie dostać po głowie. No i przede wszystkim starałam się “na nas” nic nie budować. To miała być zupełnie nieżyciowa historia.
— A. Osiecka
mayamar
Nie wolno Ci rozmyślać za dużo. Wstań, pobiegaj, posprzątaj dom, upiecz ciasto, a potem je zjedz, wsiądź na rower, zadzwoń do przyjaciółki, poczytaj, idź na spacer. Rób wszystko na co masz ochotę, tylko nie rozmyślaj.
Reposted fromdziewcze dziewcze viawhoever whoever
mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl