Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

mayamar
6184 2c2a 500
Reposted fromacetylocoa acetylocoa viafranklymydear franklymydear
mayamar
mayamar
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viamyzone myzone
mayamar
2722 6b87
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyzone myzone

May 22 2017

mayamar
Reposted fromRynn Rynn viafranklymydear franklymydear
0297 0f76

serious:

who were you?

mayamar
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaanorexianervosa anorexianervosa

May 21 2017

mayamar
tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o7_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o3_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o5_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o6_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o2_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o1_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o4_400

Shāh Chérāgh (شاه چراغ‎‎) mausoleum and mosque in Shiraz, Iran, built around 1130 AD. (via The Daily Persian)

mayamar
Nobody wakes up thinking, "my world will explode today. My world will change." Nobody thinks that. But sometimes it happens. Sometimes we wake up. We face our fears, we take them by the hand, and we stand there...waiting, hoping, ready, for anything. 
— Meredith Grey
mayamar
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viamyzone myzone
2471 3248
Reposted fromchief chief viamyzone myzone
mayamar

May 20 2017

mayamar
mayamar

Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb jest mieć kogoś, kto zastanawia się, gdzie jesteśmy, kiedy nie wracamy wieczorem do domu.

— Margaret Mead
mayamar
mayamar
3273 0b40
mayamar
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
mayamar
mayamar
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl