Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

mayamar
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaVillentretenmerth Villentretenmerth

June 16 2017

mayamar
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
mayamar
7028 51e6
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
mayamar
Haruki Murakami, Norwegian Wood
mayamar
8146 41cb
mayamar
Bycie pozytywną nie oznacza, że wszystko samo dobrze się poukłada. Oznacza, że Ty będziesz dobrze się czuła niezależnie od tego jak się poukłada.
mayamar

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viamyzone myzone
mayamar
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone

June 15 2017

mayamar
mayamar
5662 ee66 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
mayamar
9928 69c1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
mayamar
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber
mayamar
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
mayamar
6516 9bdb 500
H. Poświatowska
mayamar
Jestem zmęczona. Nieustanną czujnością, wyprzedzaniem zdarzeń, malowaniem paznokci, myśleniem o innych, dorosłym życiem, sennymi koszmarami, znienawidzoną pracą, złymi wiadomościami, codziennymi tragediami, zmienną pogodą, korkami na mieście, brakiem przewidywalności, kolejkami w sklepach, wydawaniem pieniędzy, martwieniem się o bliskich, zastanawianiem się dokąd świat zmierza. Co z nami będzie i jak te myśli zatrzymać. 
— doubleespresso
mayamar
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viacalaverite calaverite
1090 4878 500

charleskinbote:

summer more like ugh (mer)

June 12 2017

mayamar
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl