Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

mayamar
mayamar
mayamar
1582 a91b
Reposted fromproof proof viacalaverite calaverite
mayamar
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

mayamar
mayamar
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
mayamar
1584 dca3
Reposted fromadejsza adejsza viafelicka felicka

June 22 2017

My heart is a thousand years old. I am not like other people.
Charles Bukowski, “Displaced.” 

(via mrsclarkkent)
Reposted fromLittleJack LittleJack viamaardhund maardhund

June 21 2017

mayamar
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
mayamar
4951 5a90
Reposted fromIriss Iriss viawarkocz warkocz
4140 9e26 500
Reposted fromkasjencja kasjencja viawarkocz warkocz
7703 7b3a 500
Reposted fromportecreation portecreation viawarkocz warkocz
mayamar
7104 7c95
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viawarkocz warkocz
mayamar
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar
9191 8381
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viawarkocz warkocz
mayamar
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viafelicka felicka
7493 09f9 500
mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl