Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

mayamar
5725 ff25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawarkocz warkocz
mayamar
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viawarkocz warkocz
mayamar
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viawarkocz warkocz
7954 90f9

July 09 2017

mayamar
mayamar
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viawarkocz warkocz
mayamar
- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viawarkocz warkocz

July 08 2017

mayamar
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
mayamar
Może być tak, że lamentujesz, narzekasz albo siedzisz i zastanawiasz się "dlaczego". Może być tak, że poddałeś się, odpuściłeś. Może być tak, że straciłeś ochotę na życie. Może być tak, że nie widzisz celu, przestałeś szukać sensu. Może być tak, że nie wiesz w którą stronę dalej pójść. Krytykując życie nie masz jednak pojęcia, że... może być tak, iż los chce Ci podarować coś lepszego. Pragnie zaoferować Ci większy prezent. Ma ochotę obdarzyć Cię największym szczęściem Twojego życia. Nie hamuj tego. Nie odmawiaj.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
mayamar

Miłość Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak
mayamar
7511 5125
mayamar
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viawarkocz warkocz
mayamar
Reposted from1985 1985 viawarkocz warkocz
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viawarkocz warkocz
mayamar
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarock barock viawarkocz warkocz
mayamar
8426 0570
Reposted fromShini Shini viawarkocz warkocz
mayamar
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viawarkocz warkocz
mayamar
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
mayamar
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl