Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

mayamar
0130 ba91
Reposted fromfelicka felicka viawarkocz warkocz
mayamar
Reposted frommayamar mayamar viawarkocz warkocz
1317 c4f4
Reposted fromerial erial viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
0600 b6c0
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
mayamar
8571 a15d 500
Reposted fromshepard shepard viasznur sznur
mayamar
6119 8b02 500
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viasznur sznur
mayamar

July 23 2017

mayamar
6586 eeee

July 22 2017

mayamar
8480 9d8d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

July 21 2017

mayamar
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
mayamar
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viafranklymydear franklymydear
mayamar
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosny 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafranklymydear franklymydear
mayamar
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viafranklymydear franklymydear

July 20 2017

mayamar
1640 256f 500
Reposted fromdodna dodna viawarkocz warkocz
mayamar
0887 5a25
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl