Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

mayamar
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
mayamar
mayamar
mayamar
mayamar
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viagwiazdeczka gwiazdeczka
mayamar
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viamyzone myzone
mayamar
mayamar
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viacalaverite calaverite
mayamar
Reposted fromFlau Flau viacalaverite calaverite
mayamar
mayamar
Brak wymiany emocjonalnej z domownikami, brak inspiracji kulturalnych, głupie seriale, a potem ktoś się dziwi, że leży z ciężką depresją.
— Danuta Golec, psycholog - "Psychologia bez tajemnic. Nuda. W co się bawić?" [w:] "Wysokie obcasy"
mayamar
0327 8daa 500
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viamaardhund maardhund
mayamar
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacalaverite calaverite
mayamar
4859 a77d
Reposted fromiamstrong iamstrong viacalaverite calaverite
mayamar
5591 c18b 500
Reposted fromfam fam
7053 da39 500
mayamar
8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaanorexianervosa anorexianervosa

August 01 2017

mayamar
7986 9a45
Reposted fromdeviate deviate viafranklymydear franklymydear
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl