Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

mayamar
9271 c20d 500
Reposted fromdobby dobby viawarkocz warkocz
mayamar
0468 18ae
Reposted fromfelicka felicka viawarkocz warkocz
mayamar
5658 aa0b
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viawarkocz warkocz
mayamar
Niektórzy ludzie po prostu działają na innych uspokajająco.
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viawarkocz warkocz
mayamar
4624 f006 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
mayamar
4612 0030 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz
6760 583d
Reposted fromclitoris clitoris viawarkocz warkocz
mayamar
mayamar
  • Życie każdego człowieka – to jego droga do samego siebie, do stania się samym sobą (…).
— Hermann Hesse
Reposted fromfam fam

January 11 2018

mayamar
mayamar
mayamar
7632 7055 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viawarkocz warkocz
mayamar
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viawarkocz warkocz
mayamar
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viawarkocz warkocz
mayamar
6499 db08
Reposted fromdoubleapple doubleapple viawarkocz warkocz
mayamar
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viawarkocz warkocz
mayamar
4628 3bc4
Reposted fromguitarist guitarist viawarkocz warkocz
mayamar
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie
— Piotr Adamczyk
Reposted fromforgivness forgivness viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl