Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

mayamar
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 15 2018

mayamar
3455 bae4 500
Reposted frommoomins moomins viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

January 14 2018

mayamar
3738 9789 500
mayamar
4469 41c5 500
Reposted fromhagis hagis vianatelle natelle
mayamar
mayamar
0099 1bd7

Pierrot le Fou
Reposted fromiblameyou iblameyou vianatelle natelle
mayamar
9432 5a61
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianatelle natelle
mayamar
6199 535a 500
Reposted fromsavatage savatage vianatelle natelle
mayamar
1886 58d0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianatelle natelle
mayamar
4647 f13b 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianatelle natelle
mayamar
mayamar
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vianatelle natelle
mayamar
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vianatelle natelle
mayamar
6404 371a 500
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem vianatelle natelle
mayamar
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole vianatelle natelle
mayamar
5621 7038 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamountains mountains
mayamar
mayamar
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę.  Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
Reposted fromwaflova waflova viacalaverite calaverite
mayamar
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viadreamadream dreamadream
mayamar
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viadreamadream dreamadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl