Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

mayamar
7683 e8bd 500
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 30 2018

mayamar
0039 cb08
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viawarkocz warkocz
mayamar

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawarkocz warkocz
mayamar
Bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
mayamar
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawarkocz warkocz
mayamar
4232 a313
Reposted fromgive--me--love give--me--love viawarkocz warkocz
mayamar
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viawarkocz warkocz
8752 f1cc 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamaardhund maardhund
mayamar
When you're happy, you enjoy the music. But when you're sad, you understand the lyrics.
— Frank Ocean
Reposted fromVictoire Victoire viacalaverite calaverite

June 24 2018

mayamar
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalaverite calaverite
mayamar
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viacalaverite calaverite
mayamar
5671 0500 500
mayamar
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viacalaverite calaverite
mayamar

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viacalaverite calaverite
mayamar
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"

June 23 2018

mayamar
mayamar
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viamaardhund maardhund
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viamaardhund maardhund
mayamar
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaardhund maardhund
mayamar
The woods are lovely dark and deep
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl