Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

mayamar
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja viacalaverite calaverite
mayamar
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains

July 16 2018

mayamar
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacalaverite calaverite
mayamar
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalaverite calaverite
mayamar
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viacalaverite calaverite
mayamar
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 15 2018

mayamar
4364 4281 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
mayamar
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
mayamar
5831 2f1b 500
Reposted fromfiurka fiurka viawarkocz warkocz
mayamar
3318 248e 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawarkocz warkocz

July 17 2018

mayamar
Nagle masz dwadzieścia pięć lat i nie masz faceta. Tak na serio to nigdy nie miałaś. I po tych dwudziestu pięciu latach zaczynasz się zastanawiać, czy jesteś taka brzydka, czy taka głupia... 
— a może to tylko wygórowane wymagania?
Reposted fromdepresja depresja viacalaverite calaverite
mayamar
1348 f80f 500
Reposted fromfelicka felicka viamountains mountains

July 16 2018

mayamar
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacalaverite calaverite
mayamar
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacalaverite calaverite
mayamar
2200 ba3c 500
Reposted fromstormymind stormymind viacalaverite calaverite
mayamar
6259 85cc 500
"Kruki i wrony rozdziobią nasze ciała."
Reposted fromnalka nalka viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 15 2018

mayamar
4364 4281 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
mayamar
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
mayamar
5831 2f1b 500
Reposted fromfiurka fiurka viawarkocz warkocz
mayamar
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl