Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2018

mayamar
1213 690c 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viacalaverite calaverite
mayamar
całe to lato ją dobijało. dzień w dzień mierzyła się ze swoimi wspomnieniami dawnych wakacyjnych dni, gdzie ludzie, bez większych starań, jakoś na siebie trafiali. patrzyła jak dawni znajomi, w pogoni za pieniędzmi, nie bardzo wciąż umiejąc w dorosłość, harują jak woły, by nawzajem sobie udowadniać, że oto coś znaczą w oczach innych. z jej perspektywy, zatracali jakiekolwiek znaczenie. i tak wypełniała sobie czas symbolicznymi spacerami do drogerii, wybierając zawsze mniej zatłoczone uliczki, by uniknąć analizowania po raz kolejny, że w modnym koczku samuraja, w który czesały się mijające ją dziewczyny, wyglądałaby co najwyżej jak zawodnik sumo, no okej, zawodnik sumo na poziomie amatorskim.
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viacalaverite calaverite
mayamar
Rzadko mnie tak uszczęśliwiał jak mnie unieszczęśliwiał.
— yourtitle
mayamar
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
1070 24ba
Reposted fromrubinek rubinek viacalaverite calaverite
5670 c8d7 500
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viamaardhund maardhund
mayamar
mayamar
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacalaverite calaverite
mayamar

July 22 2018

mayamar
Samotność, jazz i kawa. Nie chce usłyszeć nawet szmeru otwierających się drzwi. Szlak by ich, szlak by to. W końcu teraz czuję się dobrze sama. Nie przeszkadzajcie mi. Nie budźcie we mnie mojego uzależnienia od bycia obok z kimś, od obecności, od poczucia bezpieczeństwa zależnego od kogoś. Zostawcie mnie. Zamknięte drzwi to wciąż za mało. Smród Waszego bycia niemile drażni komory serca i przeciska się przez szczeliny u progu pokoju. Jest Was za dużo. 
— yourtitile
mayamar
mayamar
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanorexianervosa anorexianervosa
mayamar
0817 9f86 500
mayamar
8065 1831 500

July 20 2018

mayamar
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viawarkocz warkocz
mayamar
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viawarkocz warkocz
mayamar
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive viawarkocz warkocz
mayamar
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viawarkocz warkocz
mayamar
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl